Wniosek kredytowy

Prawidłowe wypełnienie i przygotowanie wniosku o kredyt bankowy bardzo często sprawia małym i średnim przedsiębiorcom wiele trudności. Dotyczy to zwłaszcza przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą lub prowadzą ją stosunkowo krótko. Wśród przedsiębiorców działających w sektorze małych i średnich firm, krążą często opinie, iż tak naprawdę banki nie są zainteresowane udzielaniem im środków. Wynikać to może przede wszystkim z faktu, iż wnioski kredytowe są zazwyczaj zbyt skomplikowane, a procedury z tym związane, które stosują banki, są dla kredytobiorców bardzo uciążliwe i zawiłe. Co trzeba wiedzieć i jak przygotować się, aby wniosek o udzielenie kredytu bankowego nie był utrapieniem i spowodował pozytywną reakcję urzędnika kredytowego podpowiada firma oferująca doradztwo finansowe Poznań.

Prawidłowe wypełnienie i przygotowanie wniosku o kredyt bankowy bardzo często sprawia małym i średnim przedsiębiorcom wiele trudności

Autor zdjęcia: Simon Cunningham

Jak zapewniają specjaliści, najważniejszą zasadą obowiązującą przy przygotowywaniu wniosku kredytowego jest ścisłe przestrzeganie zaleceń wymaganych przez bank. Pamiętać należy przy tym o tym, że decyzje o przyznaniu kredytu bardzo często podejmowane są na szczeblu centrali przez pracowników banku, którzy nie wchodzą w bezpośredni kontakt z potencjalnym kredytobiorcom, a więc nie nawiązują z nim żadnej relacji. Z tego też względu należy zadbać o jakość i formę składanych dokumentów, stanowią one bowiem wizytówkę Twojej firmy. Cała dokumentacja musi być kompletna i wypełniona skrupulatnie, bowiem wszystkie niedociągnięcia mogą negatywnie wpłynąć na przyznanie kredytu bankowego.