Skąd wziąć pieniądze na założenie firmy?

Wiele osób marzy o założeniu własnej firmy, ale jedynym co ich hamuje jest brak środków wystarczających na rozpoczęcie działalności. Tymczasem istnieje wiele sposobów na pozyskanie środków na założenie firmy. Mowa tu np. o dotacjach i uprzywilejowanych kredytach, które mają ułatwić przedsiębiorcy start w biznesie.

Kredyt na rozpoczęcie działalności

Wiele osób marzy o założeniu własnej firmy, ale jedynym co ich hamuje jest brak środków wystarczających na rozpoczęcie działalności

Autor zdjęcia: Nearsoft

Większość z nas wzbrania się przed braniem kredytów. Zawsze jest to pewne ryzyko, zwłaszcza, że w przeciwieństwie do funduszy pozyskanych z bezzwrotnych dotacji, spoczywa na nas obowiązek zwrócenia pożyczonych pieniędzy. Warto jednak wiedzieć, że kredyty dla osób, które chcą rozkręcić własny biznes, udzielane są na nieco innych zasadach (więcej: http://polki.pl/finanse_praca_artykul,10003786.html).

Oprocentowanie kredytu jest zazwyczaj bardzo niskie, niskie są też koszta prowizji (lub żadne). Oprócz tego, w razie, gdyby nasz biznes początkowo nie prosperował tak jakbyśmy sobie tego życzyli, możemy starać się o „zamrożenie” kredytu, czyli przerwę w spłacaniu rat, bez jakichkolwiek konsekwencji. To dobre rozwiązanie dla osób, którym nie udało się pozyskać dotacji, a są zdeterminowane do tego, by otworzyć własny biznes.

Staranie się o taki kredyt zazwyczaj niewiele różni się od starania o dotacje. Tu również zobowiązani jesteśmy przedstawić swój biznesplan i udowodnić jego rentowność. Kredyty jednak zazwyczaj dotyczą wyższych kwot, nie ma tu też wymagań odnośnie statusu osoby bezrobotnej czy płci i wieku.

Dotacje dla firm

Osobną kwestią są dotacje dla firm, które przyznawane są bezzwrotnie. Warunkiem jest oczywiście prowadzenie działalności przez określoną ilość czasu, zazwyczaj 12 miesięcy. Warto pamiętać jednak, że dotacje zazwyczaj przeznaczone są dla ściśle określonej grupy osób, która musi spełniać odgórnie określone kryteria np. wiekowe czy odnośnie wykształcenia. Zdarza się też, że dotacje przeznaczone są dla konkretnych branż. Warto zorientować się w temacie i sprawdzić czy przypadkiem nie spełniamy kryteriów, zwiększających nasze szanse na pozyskanie dofinansowania.