Pieniądze dla najbardziej potrzebujących

W czasach, kiedy ludzie na całym świecie starają się wpasować w ogólnie panujące trendy, gonią za pieniądzem, bez którego nie sposób się utrzymać, uznaniem innych, które podbudowuje własne ego i wyróżnieniem się z tłumu, dzieje się też odwrotnie. Dla niektórych ludzi czas jakby zatrzymał się w miejscu, pęd i gwar uliczny przestały robić jakiekolwiek wrażenie, a sukces jest w zasadzie poza zasięgiem, bo brakuje szans i perspektyw poprawy sytuacji.

Dlaczego tak się dzieje?

Co to za sytuacja, która odbiera nadzieję na poprawę losu i podcina skrzydła ambitnym ludziom? Co takiego musi się stać, aby człowiek przestał wierzyć, że jeszcze uda mu się osiągnąć w życiu sukces?

Są takie sytuacje, nawet niezależne od nas, gdy nagła tragedia zmienia zupełnie sposób życia, w każdym jego obszarze dochodzi do przewartościowania, zmiany priorytetów i konieczności nowej organizacji codziennego funkcjonowania całej rodziny. Jest tak, kiedy dochodzi do wypadków powodujących trwałe inwalidztwo lub inne urazy lub kiedy nagła choroba odbiera siły życiowe i uniemożliwia prowadzenie dotychczasowego trybu życia, łącznie z pracą zawodową. Co wtedy robić? Jak sobie radzić? Jak nie popaść w depresję i odzyskać chęci życia?

Zorganizowane formy pomocy

Ale dzięki ludziom, którzy potrafią zorganizować się w pewnych strukturach i w ramach określonej działalności na rzecz innych ludzi, możliwe są różne formy wsparcia dla osób dotkniętych chorobami czy inwalidztwem. Są to zazwyczaj wolontariaty w ramach działalności różnych fundacji i stowarzyszeń.

Zadziwiający jest fakt, że w czasach, gdy rzeczywiście pieniądz rządzi światem, nikt nie ma dla nikogo czasu, bo najważniejsze są własne interesy i życie zawodowe oraz prywatne, znajdują się jeszcze ludzie gotowi bezinteresownie pomóc innym. Dlaczego to robią? Bynajmniej nie dla własnego dobrego samopoczucia.

Pieniądze na szczytne cele

Wrażliwość na ludzką krzywdę, empatia i umiejętność wczucia się w sytuację innych, to właśnie cechy wolontariuszy włączających się w akcje organizowane na rzecz ludzi pokrzywdzonych przez los, chorych, niepełnosprawnych, odtrąconych etc. Nie da się jednak zorganizować żadnej formy aktywności dla tych ludzi bez wsparcia finansowego z zewnątrz, gdyż fundacje opierają swoją działalność głównie o dobrą wolę sponsorów oraz możliwości uzyskania pomocy, jaką dają dotacje unijne Poznań.

Każdego roku organizowane są programy w ramach, których przyznane dotacje unijne Poznań (kilka słów więcej tutaj: http://www.strategor.pl/) pomagają realizować cele zawarte w statutach organizacji, stowarzyszeń i fundacji non-profit. Zakup sprzętu medycznego, urządzeń rehabilitacyjnych czy innych niezbędnych w celu realizowania zajęć i planów tego typu organizacji również umożliwiają środki unijne, których wysokość uzależniona jest od wykazanych we wniosku potrzeb i celów.