Dlaczego warto ubiegać się o przyznanie dotacji unijnych?

Dla dużej liczby przedsiębiorców działających w Polsce, możliwość korzystania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, stanowi wielką szansę na rozwój i stwarza ogromne perspektywy, wpływając w znaczący sposób na poprawę konkurencyjności prowadzonych przez nich firm.

Ogólne korzyści, jakie dają dotacje unijne firmom

Dla dużej liczby przedsiębiorców działających w Polsce, możliwość korzystania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, stanowi wielką szansę na rozwój i stwarza ogromne perspektywy, wpływając w znaczący sposób na poprawę konkurencyjności prowadzonych przez nich firm

Autor zdjęcia: David Goehring

Rozważając korzyści, jakie niesie za sobą współfinansowanie realizacji projektów ze środków, jakie zapewniają dotacje unijne, bez wątpienia należy stwierdzić, że pierwszym i podstawowym plusem jest to, że stanowią one źródło finansowania dla przedsiębiorstw. Każde przedsiębiorstwo, pieniądze pochodzące z funduszy strukturalnych, może przeznaczyć na inwestycję, która jest mu potrzebna (naturalnie, inwestycje te muszą być zgodne z założeniami projektu).
Dotacje unijne Poznań są bardzo ważnym źródłem finansowania, które pozwala przedsiębiorcom zrealizować inwestycje w znacznie krótszym czasie, niż w przypadku korzystania z innych źródeł pozyskiwania na ten cel środków, na przykład z samego kredytu bankowego (więcej: http://www.strategor.pl/). W tym przypadku, bowiem, przedsiębiorstwo zobowiązane jest do pokrycia jedynie części ponoszonych wydatków, choć pamiętać należy o tym, że na początku, zapłacić za całość inwestycji musi ze środków własnych. Część poniesionych na ten cel wydatków jest w późniejszym czasie zwracana na zasadzie refundacji poniesionych wcześniej kosztów.

Kolejną, istotną korzyścią wynikającą z pozyskania przez firmę funduszy strukturalnych, jest to, że środki te mają bardzo pozytywny wpływ na rozwój firmy, jak również na poprawę jej konkurencyjności na rynku. Poprzez dotacje unijne, całe przedsiębiorstwo, jak też i stosowane przez nie technologie, mogą stać się bardziej innowacyjne. Mając dostęp do takich środków, firma posiada możliwość znacznie szybszego rozwoju, niż ma to miejsce w przypadku, kiedy miałaby liczyć tylko na inne formy finansowania prowadzonej przez siebie działalności.