Pieniądze dla najbardziej potrzebujących

W czasach, kiedy ludzie na całym świecie starają się wpasować w ogólnie panujące trendy, gonią za pieniądzem, bez którego nie sposób się utrzymać, uznaniem innych, które podbudowuje własne ego i wyróżnieniem się z tłumu, dzieje się też odwrotnie. Dla niektórych ludzi czas jakby zatrzymał się w miejscu, pęd i gwar uliczny przestały robić jakiekolwiek wrażenie, […]

Dodatkowe środki dla firmy z dotacji unijnych

Aktywnych jest obecnie kilka programów operacyjnych, których zakres i warunki znacznie różnią się pomiędzy sobą. Tymczasem o tym, z jakiego programu operacyjnego i działania będziemy mogli skorzystać, ubiegając się o dotacje unijne Poznań, decyduje przede wszystkim:

Wniosek kredytowy

Prawidłowe wypełnienie i przygotowanie wniosku o kredyt bankowy bardzo często sprawia małym i średnim przedsiębiorcom wiele trudności. Dotyczy to zwłaszcza przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą lub prowadzą ją stosunkowo krótko. Wśród przedsiębiorców działających w sektorze małych i średnich firm, krążą często opinie, iż tak naprawdę banki nie są zainteresowane udzielaniem im środków. Wynikać to […]

Dlaczego warto ubiegać się o przyznanie dotacji unijnych?

Dla dużej liczby przedsiębiorców działających w Polsce, możliwość korzystania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, stanowi wielką szansę na rozwój i stwarza ogromne perspektywy, wpływając w znaczący sposób na poprawę konkurencyjności prowadzonych przez nich firm.

Jak uniknąć błędów pisząc wniosek o dotację?

Starając się o dotacje unijne Poznań, bardzo często, mimo zachowania należytej staranności i sumienności w sporządzanym wniosku, można popełnić błędy, które w najlepszym przypadku doprowadzą do cofnięcia wniosku. Niestety, zdarza się także wcale nie tak rzadko, że powodują one całkowite odrzucenie wniosku o dotację.

Źródło finansowania inwestycji – kredyty bankowe

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa nie są w stanie właściwie funkcjonować bez zewnętrznych źródeł finansowania. Jednym z najważniejszych i najczęściej stosowanym źródłem o takim charakterze, jest właśnie kredyt bankowy. Kredytami, z których najczęściej korzystają przedsiębiorcy są następujące kredyty bankowe:

Zabezpieczenia kredytu

Banki, udzielając kredytu firmom przykładają bardzo dużą wagę do tego, by kredyt ten posiadał odpowiednie zabezpieczenie. Jak zapewnia doradztwo finansowe Poznań (więcej pod linkiem), jest to bardzo istotny wymóg, umożliwia on, bowiem bankowi odzyskanie wyłożonych wcześniej środków w sytuacji, gdyby kredytobiorca nie był w stanie spłacić zaciągniętego długu.