Co daje przedsiębiorstwom usprawnienie działalności operacyjnej?

Jak zapewnia consulting Poznań (interesująca strona do odwiedzenia: http://www.strategor.pl/jak-doradzamy/), usprawnienie działalności operacyjnej jest działaniem z zakresu doradztwa biznesowego, które przynosi firmom wymierne korzyści w postaci:

Skąd wziąć pieniądze na założenie firmy?

Wiele osób marzy o założeniu własnej firmy, ale jedynym co ich hamuje jest brak środków wystarczających na rozpoczęcie działalności. Tymczasem istnieje wiele sposobów na pozyskanie środków na założenie firmy. Mowa tu np. o dotacjach i uprzywilejowanych kredytach, które mają ułatwić przedsiębiorcy start w biznesie.

Czy łatwo jest pozyskać dotację?

To pytanie zadaje sobie każdy przedsiębiorca, który stoi przed ważną decyzją – zakładać firmę, czy nie zakładać? A jak już założyć, to skąd wziąć pieniądze na rozkręcenie biznesu? Najłatwiej sięgnąć po prostu po unijną dotację. Podobno. Bo jak się okazuje, z każdym rokiem jest coraz trudniej zdobyć jakiekolwiek pieniądze z konkursów na dofinansowanie.

Nierozliczenie otrzymanej dotacji, jej nieterminowe rozliczenie, bądź też niedokonanie zwrotu dotacji przez beneficjenta

Dotacje są szczególnym rodzajem finansowania inwestycji. Środki przyznawane w ten sposób muszą zostać należycie wydatkowane i rozliczone. Beneficjent dotacji zobowiązany jest do tego, by dokonać właściwe rozliczenie dotacji, przestrzegając przy tym bezwzględnie termin i formę tego rozliczenia. W przypadku, gdy zaistnieje konieczność zwrotu należnej wysokości dotacji również zobligowany jest on wiążącymi terminami, których nie wolno […]

Ocena merytoryczna wniosku o dotację

Dostałeś pomoc w uzyskaniu dotacji, złożyłeś wniosek wraz z wymaganymi do tego dokumentami? Nie pozostaje Ci teraz nic innego, jak tylko cierpliwie czekać na jego ocenę merytoryczną. Na tym etapie nie masz już wpływu na to, czy dotację dostaniesz, czy też Twój wniosek zostanie odrzucony. Pora uzbroić się w cierpliwość.

Rachunek przepływów pieniężnych w studium wykonalności

Koniecznym elementem każdego sporządzanego studium wykonalności, jest sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych sporządzony dla projektu zgodnie z definicjami i formatami zawartymi w Ustawie o rachunkowości w zakresie jej obowiązywania, przy ujęciu minimalnym, na poziomie grup głównych dla przyjętego okresu prowadzanej analizy.